chan-chinh-bao-hiem-xa-hoi

Chấn chỉnh kỷ luật khi đóng bhxh, bhyt

Ngày 21/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có công văn số 3648/BHXH-VP gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác – Trung tâm chữ ký số VNPT chính thức hiện nay.

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, Thành Phố, đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung.

Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp để toàn thể CCVC, NLĐ biết, thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. 

Giám đốc BHXH các tỉnh, TP và Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về thực hiện việc tinh giản biên chế; rà soát, đánh giá và kiên quyết tinh giản CCVC, NLĐ năng lực yếu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

BHXH các tỉnh, TP, các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc theo hướng tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc của đội ngũ CCVC, NLĐ; rõ ràng, minh bạch, khách quan trong phân công, phân nhiệmvà đánh giá, xếp loại kết quả, chất lượng cũng như tinh thần,ý thức trách nhiệm của CCVC, NLĐ đối với công việc được giao.

 
chan-chinh-bao-hiem-xa-hoi

Thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực theo Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4261/BHXH-TCCB ngày 29/10/2013.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính và đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chínhhoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, TP, các đơn vị nghiêm túc phổ biến, quán triệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CCVC, NLĐ trong thực hiện công tác bí mật nhà nước và Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3192/BHXH-VP ngày 23/8/2016 và Công văn số 3450/BHXH-TT ngày 08/9/2016; đồng thời, yêu cầu CCVC, NLĐ không đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của Ngành, cơ quan, đơn vị lên các trang mạng xã hội; không tự ý cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và của Ngành cho các tổ chức, cá nhân ngoài Ngành khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.    

Tăng cường quản lý và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn lao động để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và loại bỏ các nguy cơ, hành vi gây cháy, nổ, mất an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho CCVC, NLĐ và hồ sơ, tài liệu, tài sản, phương tiện của cơ quan, đơn vị.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời giao Văn phòng BHXH Việt Nam đôn đốc, theo dõi, đánh giá và báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc về chất lượng, kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị.

Tham khảo chữ ký số VNPT .
Theo http://www.baohiemxahoi.gov.vn/
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *