Bước tiến mới trong tổ chức quản lý, thực hiện chính sách 4/27/2017

Bước tiến mới trong tổ chức quản lý, thực hiện chính sách 4/27/2017
5 (100%) 1 vote

Chiều ngày 26/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH và đánh giá tình hình thực hiện công tác thu quý I/ 2017 với 64 điểm cầu trên toàn quốc.

Các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu Tp.Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị: tại điểm cầu Trung ương có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cùng đại diện lãnh đạo các Ban liên quan, và đại diện các Vụ, Ban, đơn vị chuyên môn liên quan thuộc BHXH Việt Nam; tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo BHXH, Bưu điện các tỉnh, thành phố cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan.

Chưa đáp ứng được những yêu cầu mới của Luật

Ngày 09/9/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH ban hành kèm theo Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Quyết định về quy trình quản lý thu, cấp sổ – thẻ đã đáp ứng được cơ bản, đầy đủ các quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu Trung ương, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ “lõi” của Ngành BHXH. Và thời gian qua, với việc ban hành Quyết định số 959, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này.

HNTT-260417 1

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, đến thời điểm này, trước những yêu cầu mới của Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật Việc làm,… thì Quyết định số 959 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: chưa hướng dẫn được quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn quốc; chưa cấp được mã số định danh trước khi đưa phần mềm quản lý thu để triển khai thực hiện;… dẫn đến việc cấp trùng thẻ BHYT, trùng số sổ BHXH cho người tham gia, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia nói chung, và gây khó khăn trong công tác quản lý thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan BHXH nói riêng.

“BHXH Việt Nam đã có quy chế phối hợp với Tổng cục Thuế về liên thông dữ liệu, nhưng Quyết định số 959 chưa thể hiện được việc liên thông, kết nối dữ liệu làm căn cứ xác định số người, số tiền tham gia BHXH”, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nói.

Trước thực trạng này, và thực hiện ý kiến chỉ đạo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, thảo luận, góp ý, thống nhất xây dựng quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH để có quy trình mới được hoàn thiện theo đúng các quy định của pháp luật, trên tinh thần đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chính sách, pháp luật mới, nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, việc hoàn thiện và triển khai quy trình mới này sẽ giúp Ngành BHXH đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thành công trong quản lý dữ liệu tập trung, liên thông toàn quốc, đáp ứng được yêu cầu khai thác, quản lý việc đóng, hưởng BHXH, BHYT của người tham gia. Đây là bộ quy trình quan trọng, cần đưa ra giới thiệu, lấy ý kiến của 63 BHXH tỉnh, thành phố nhằm hoàn thiện trước khi chính thức đưa vào tổ chức thực hiện trên toàn quốc.

Xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung

Giới thiệu một số điểm mới về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Phó Trưởng Ban Thu Vũ Mạnh Chữ cho biết, quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lần này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông với dữ liệu đóng hưởng BHXH, BHYT và lấy dữ liệu Hộ gia đình làm trung tâm; xác định được mã số BHXH của người tham gia trước khi đưa vào phần mềm quản lý thu, sổ – thẻ, và quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất theo mã số BHXH; quy định việc xử ký, phân tích, kết nối dữ liệu Thuế làm căn cứ xác định số người, số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quy định rõ trách nhiệm của các phòng trong phát triển đối tượng, thu nợ và thanh, kiểm tra theo hình thức hậu kiểm; rút ngắn được thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu, cấp sổ – thẻ; hệ thống mẫu biểu được đơn giản các chỉ tiêu phục vụ giao dịch điện tử, thuận tiện trong kê khai.

“Điểm mới đang chú ý là quy trình này sẽ giúp Ngành BHXH giảm thêm được 04 TTHC khi: ghép 02 thủ tục về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thành 01 thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT”; ghép 04 thủ tục về thu thành 01 thủ tục “Đăng ký, điều chỉnh, đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT”, ông Chữ cho biết.

Cùng với đó, sẽ rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn chung 05 ngày. Riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày. Mặt khác, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện ngay trong ngày, có thay đổi thông tin không quá 03 ngày.

Quy trình cũng hướng dẫn chi tiết về mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cư đóng; truy thu đối với một số trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản… Bổ sung quy định hằng năm, cán bộ chuyên quản thu, cán bộ chuyên quản cấp sổ – thẻ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình đóng, hồ sơ tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại đơn vị sử dụng lao động ít nhất đạt 50% số đơn vị trên địa bàn.

Liên quan đến quy trình cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, Phó Trưởng Ban Sổ – Thẻ Vũ Quốc Tuấn cho biết, quy trình lần này sẽ bổ sung thêm 06 đối tượng tham gia BHYT mới. Đối với sổ BHXH, bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng đối với trường hợp NLĐ đề nghị cấp lại sổ do bị hỏng; yêu cầu cấp lại sổ do thay đổi nhân thân chỉ cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh và chứng minh thư/ thẻ căn cước/ hộ chiếu (riêng trường hợp là đảng viên cần thêm lý lịch đảng viên);…

Đối với đơn vị sử dụng lao động, xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh/huyện: bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ trường hợp cấp lại, đổi thẻ phải cấp giấy hẹn cho từng người tham gia, trên giấy hẹn ghi đầy đủ thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT.

Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất – kinh doanh; đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, bao gồm lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH xác nhận đến thời điểm đã đóng, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Ngoài ra, NLĐ bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2018 sau đó đăng ký tham gia tiếp, phải cung cấp thêm sổ BHXH…

Là đơn vị phối hợp với BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ này, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, về cơ sở hạ tầng, Bưu điện Việt Nam sẽ chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng việc tra cứu, cập nhật dữ liệu sau khi BHXH Việt Nam hoàn chỉnh phần mềm liên thông chia sẻ dữ liệu. Hiện, Bưu điện Việt Nam có 12.000 điểm phục vụ/11.000 xã của cả nước. Tuy nhiên, hiện một số xã chưa có điểm phục vụ, thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tính toán lại lộ trình nhằm đẩy nhanh tiến độ, xây dựng tất cả các điểm phục vụ tại các xã trên toàn quốc.

“Đến nay, còn trên 4.000 điểm chưa có máy tính và đường truyền, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ gấp rút triển khai và cam kết đến hết tháng 5 này, toàn bộ các điểm văn hóa xã có máy tính bảo đảm đường truyền và sẽ tập huấn, đáp ứng được yêu cầu triển khai quy trình mới của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, tất cả các điểm văn hóa xã sẽ được mở cửa 8 tiếng/ngày, phục vụ người dân tra cứu thông tin, nhập hồ sơ BHXH, BHYT được thuận tiện hơn”, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào nói.

Để việc triển khai quy trình mới được thuận tiện với đơn vị thực hiện, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cũng đề nghị, BHXH Việt Nam cùng phía đối tác cung cấp dịch vụ cần thiết kế phần mềm dễ sử dụng, đảm bảo việc cài đặt, quản lý và cập nhập dữ liệu dễ dàng; và sớm tiến hành cấp mã số định danh cho người tham gia, để người dân thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, đồng bộ kết nối mạng lưới thông tin trên toàn quốc.

Tại hội nghị, các địa phương đã thẳng thắn đánh giá và tham gia góp ý xoay quanh một số nội dung như: đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông; thời gian hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khi được rút ngắn; cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã;… Những vướng mắc của BHXH các địa phương, được đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Thu, Ban Sổ – Thẻ giải đáp cụ thể.

Dấu mốc quan trọng 

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Tp.Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh quyết tâm chính trị của BHXH Việt Nam trong việc triển khai, thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định số 959. Đây là dấu mốc quan trọng giúp quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT tập trung, chặt chẽ, tránh tình trạng trùng số sổ BHXH, thẻ BHYT; là bước tiến lớn trong đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT của Ngành, và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Do vậy, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, các đơn vị có liên quan cần đẩy nhanh tiến độ triển khai quy trình này.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các địa phương, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu giao: Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban thu, Ban Sổ – Thẻ giải đáp đẩy đủ, kịp thời những vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai; Trung tâm Công nghệ thông tin tập trung hoàn thiện phần mềm, bảo đảm đường truyền thông suốt từ Trung ương đến địa phương, tăng tính tiện ích kịp thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian đề ra; BHXH các địa phương tập trung lực lượng quyết liệt triển khai đồng bộ trên địa bàn, đồng thời trong quá trình triển khai, cần báo cáo kịp thời những vấn đề tồn tại, vướng mắc để BHXH Việt Nam có phương án chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Về phía Bưu điện Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng đề nghị chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, mở rộng điểm phục vụ trên toàn quốc, hoàn thiện đường truyền, máy móc để bảo đảm dữ liệu, đường truyền đồng bộ, liên thông khi chính thức triển khai quy trình mới.

“BHXH Việt Nam sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao quy trình đến các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia, các đại lý thu, cùng các đơn vị tổ chức thực hiện ngay khi Quyết định mới được ban hành”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng nhấn mạnh./.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn

 

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *