BHXH tỉnh Bình Phước: hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2016

Đánh giá

Năm 2016, tuy tình hình kinh tế của tỉnh Bình Phước đã có chuyển biến tích cực so với năm 2015. Nhưng nhìn chung, vẫn còn nhiều khó khăn, năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp

Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động còn lớn đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và NLĐ ngành BHXH tỉnh, trong năm 2016 BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và một số chính sách BHYT mới có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2016, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong năm, nhiều chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý thực hiện, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được BHXH tỉnh chủ động triển khai ký kết hợp tác với các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể.

bao-cao-dinh-ky-bhxh

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai quyết liệt, đặc biệt là đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua hệ thống Bưu điện, nhằm giảm chi phí và giảm số giờ giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh.

Nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được BHXH tỉnh chỉ đạo sâu sát và được tích cực triển khai, áp dụng. Theo đó, trong năm qua, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 707.878 người, tăng 54.511 người (tương ứng 8,34%) so với năm 2015; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 74,94% so với dân số trên địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao; số thu 1.978.128 triệu đồng, đạt 102,34% so với kế hoạch được giao, tăng 373.544 triệu đồng (tương ứng 23,28%) % so với năm 2015; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2016 giảm xuống còn 29.018 triệu đồng, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,5% so với tổng số phải thu, là một trong những đơn vị có tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp nhất cả nước.

Công tác chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện được thực hiện kịp thời, chi trả đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt và đến tận tay đối tượng, được đông bảo đối tượng thụ hưởng hài lòng và tin tưởng, với số tiền chi trả BHXH, BH thất nghiệp trong năm là 860.490 triệu đồng. Việc giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; trong năm, toàn ngành đã giải quyết cho 107.832 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 20% so với năm 2015; thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 1.055.744 lượt người, với số tiền là 301.099 triệu đồng. Nhìn chung, chất lượng công tác giám định được nâng lên; công tác tham gia đấu thầu mua thuốc, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong KCB BHYT được triển khai tốt; Quỹ BHYT tiếp tục được cân đối và có kết dư. Bên cạnh đó, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; trong quá trình cấp thẻ BHYT luôn kiểm tra, rà soát một cách chặt chẽ, hạn chế việc cấp trùng thẻ BHYT gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, trong năm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhất là đối với người sử dụng lao động, NLĐ, người dân về pháp luật BHXH, BHYT. Các mô hình tuyên truyền mới đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng.

Tuy kết quả hoạt động trong năm 2016 của BHXH tỉnh là khởi sắc nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, chưa đồng đều tại các địa phương; tình trạng trốn đóng, nợ đọng xảy ra ở nhiều doanh nghiệp và diễn ra ở hầu hết các địa phương;….

Bước sang năm 2017, ngoài việc khắc phục những hạn chế nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2017, cần tập trung triển khai thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, toàn Ngành sẽ tập trung cho các nhiệm vụ như: phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt việc thông tuyến KCB; tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nhất là ứng dụng tin học hóa trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT; BHXH các huyện, thị xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với phòng, ban trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

Nhiệm vụ đặt ra cho Ngành BHXH tỉnh trong năm 2017 hết sức nặng nề. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, dưới sự quan tâm chỉ đạo BHXH Việt Nam, của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, người lao động trên địa bàn; tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bạn biết gì về chữ ký hiện đại ngày nay là gì không? nó có thể giúp ích được gì cho cá nhân doanh nghiệp của bạn.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *