Ban hành Công văn số 998/BHXH-CSXH

Ban hành Công văn số 998/BHXH-CSXH
5 (100%) 1 vote

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 998/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đỗi với NLĐ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH) mà sau khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tiếp tục giữ chức danh, chức vụ hoặc làm công việc dưới dây tại công ty cổ phần thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: Là người quản lý doanh nghiệp (thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) có hưởng tiền lương; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên trước ngày 01/01/2018; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01/01/2018 đã giao kết với công ty cổ phần sau chuyển đổi.

Mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thực hiện quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động.

bảo hiểm xã hội các tỉnh ở việt nam

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với người quản lý doanh nghiệp, người làm việc theo hợp đồng lao động tại công ty cổ phần sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Công ty cổ phần sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng tham lương, bảng lương và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ làm căn cứ thỏa thuận để trả lương và tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trường hợp công ty cổ phần mới được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lượng, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì: Thực hiện tạm thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của công chức, viên chức và người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương), không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì điều chỉnh mức thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đóng đủ số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đền thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần vẫn còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thì BHXH tỉnh có trách nhiệm đôn đốc thu số tiền nợ bàn giao và số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phát sinh theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT hiện hành.

Công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, khi đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị và thực hiện đóng thì cơ quan BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề tháng trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

Thời điểm thực hiện: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH, chính sách đối với NLĐ đôi dư do chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 10/12/2016. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư từ ngày 10/12/2016 đến nay, thì căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt và thời điểm đã tiếp nhận hồ sơ để giải quyết hưởng lương hưu theo quy định.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ vào quy định của pháp luật về BHXH, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện kịp thời, thuận tiện, đảm bảo đúng quy định của chính sách.

Tham gia đăng ký chữ ký số ngay hôm nay để thuận tiện cho việc khai thuế online nhanh chóng và tiện lợi cho doanh nghiệp của bạn nhé!

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *