​Cục Hải quan Đồng Nai sử dụng Chữ ký số

​Cục Hải quan Đồng Nai sử dụng Chữ ký số

Đánh giá

Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện “chữ ký số” trong hệ thống thông quan điện tử cho doanh nghiệp.

Với hoạt động ứng dụng CNTT vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiến hành triển khai “thủ tục hải quan điện tử” tại tất cả 7 chi cục với số lượng tờ khai điện tử đạt trên 97%; đồng thời triển khai thực hiện “chữ ký số” trong hệ thống thông quan điện tử cho doanh nghiệp đủ điều kiện, nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *