TRUNG TÂM CHỮ KÝ SỐ VNPT CA

CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?

Chữ ký số nói chung và chữ ký số vnpt nói riêng dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).“Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số

“Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ VNPT

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).

VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng bao gồm:

– Chứng thư số dành cho tổ chức, cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân) kê khai thuế qua mạng

– Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử;

– Hóa đơn điện tử.

+ Xem chi tiết
lợi ích khi sử dụng chữ ký số

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ - GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT

Mô tả tính năng1 năm2 năm3 năm
Cước chữ ký số Vnpt1.273.000 đ2.190.000 đ3.112.000 đ
Thiết bị VNPT – CA Token550.000 đ550.000 đMiễn Phí
Số tiền thanh toán đã bao gồm VAT1.823.000 đ2.740.000 đ3.112.000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ chữ ký số12 tháng24 tháng36 tháng

 BẢNG GIÁ CHUYỂN ĐỒI NHÀ CUNG CẤP SANG CHỮ KÝ SỐ VNPT

Mô tả tính năng1 năm2 năm3 năm
Cước chữ ký số Vnpt1.273.000 đ2.190.000 đ3.112.000 đ
Thiết bị VNPT – CA Token550.000 đ550.000 đMiễn Phí
Số tiền thanh toán đã bao gồm VAT1.823.000 đ2.740.000 đ3.112.000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ chữ ký số12 tháng24 tháng36 tháng

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT -CA:

Mô tả tính năng1 năm2 năm3 năm
Gia hạn chữ ký số vnpt sử dụng lại
thiết bị Chữ ký số cũ
1.273.000 đ2.191.000 đ2.912.000 đ
Số tiền thanh toán đã bao gồm VAT1.273.000 đ2.191.000 đ2.912.000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ chữ ký số18 tháng33 tháng48 tháng

Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

ĐĂNG KÝ MUA CHỮ KÝ SỐ ONLINE

(Đăng ký ngay để được chiết khấu 25% từ nhà cung cấp chữ ký số VNPT-CA , số lượng có hạn)