KHẮC PHỤC LỖI “ SAI SỐ PIN HOẶC KHÔNG TÌM THẤY THIẾT BỊ CHỨNG THƯ SỐ”

KHẮC PHỤC LỖI “ SAI SỐ PIN HOẶC KHÔNG TÌM THẤY THIẾT BỊ CHỨNG THƯ SỐ”
Đánh giá

Doanh nghiệp khi kê khai qua mạng thường hay gặp lỗi khi chọn tờ khai để ký điện tử xuất hiện thông báo lỗi: “Sai số pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số”  là do một số nguyện nhân sau.Khách hàng cần kiểm tra lại các bước đã làm.

1.Kiểm tra máy tính đã cắm thiết bị Token chưa ?

Nếu máy tính không nhận thiết bị, hãy cắm lại thiết bị Token hoặc cắm lại thiết bị qua cổng USB khác xem thiết bị có nhận hay chưa rồi tiến hành ký điện tử lại
2. Kiểm tra thiết bị USB Token đã được cài Driver chưa?
  Đối với loại USB Token có sẵn driver trong USB bạn thao tác mở My Computer => Tìm ổ đtacsUSB Token (ổ đĩa chữ ký số) thường có logo và tên nhà cung cấp chữ ký số => Tìm file setup.exe mở ra rồi click Install
Đối với loại USB Token không có sẵn driver bên trong bạn phải lên website vnpt-ca.vn => vào mục