Hướng dẫn cài đặt phần nềm Cute PDF Writer và Java

Đăng ngày 26/02/2013 lúc 16:12 bởi | Bình luận: Chưa có » | 68380 lượt xem

Sau những bài viết hướng dẫn ký và nộp phụ lục gia hạn thuế .Hôm nay, chukysovnpt.com.vn tiếp tục hướng dẫn cách cài đặt chương trình máy in ảo Cute PDF Writer và môi trường Java hổ trợ khai thuế bằng ký số bằng chữ ký số vnpt .

1. Cài đặt chương trình máy in ảo “Cute PDF Writer”

Bước 1 : Tải phần nềm Cute PDF Writer tại đây

Bước 2 : Nhấn đúp chuột vào file CuteWriter.exe . Xuất hiện thông báo :

cài đặt

 Bước 3: Nhấn nút “OK”. Xuất hiện thông báo:

cài đặt

Bước 4: Nhấn “Yes”. Xuất hiện thông báo:

Cài đặt 3

 Bước 5: Nhấn “Yes” để cài đặt chương trình. Sauk hi cài đặt xuất hiện thông báo:

hoàn tất

 

Nhấn ”OK” để kết thúc cài đặt

 

2 Cài đặt môi trường Java cho trình duyệt IE

Bước 1 : Tải phần nềm Java . Bạn có thể tải tại đây
 
Bước 2 :chạy file Java.exe sẽ xuất hiện màn hình
 
cài đặt
Bước 2: Nhấn “Accept” để cài đặt chương trình. Xuất hiện thông báo:
hoàn tất 
 Nhấn “Finish” để kết thúc.
 


Gửi phản hồi


*
Tư vấn trực tuyến
Mr. Hải: 0909.074.393
Ms. Ân: 0909.844.004
Tin tức nổi bật
Cách kê khai thuế trang tổng cục thuế
Khách hàng nhận Chữ ký số VNPT

Các từ khóa về quần jean:
Xuong may,Xưởng may,Cong ty may,Công ty may,Co so may,Cơ sở may,Xuong may quan jean,Xưởng may quần jean,Xuong may quan kaki,Xưởng may quần kaki,Xuong san xuat quan jean,Xưởng sản xuất quần jean,Xuong san xuat quan kaki,Xưởng sản xuất quần kaki,Xuong may quan ao tre em,Xưởng may quần áo trẻ em,Xuong san xuat quan ao tre em,Xưởng sản xuất quần áo trẻ em,Xuong may quan ao,Xưởng may quần áo,Xuong may quan ao xuat khau,Xưởng may quần áo xuất khẩu,Xuong may quan jean xuat khau,Xưởng may quần jean xuất khẩu,Xuong may quan kaki xuat khau,Xưởng may quần kaki xuất khẩu,Xuong may gia cong,Xưởng may gia công,Xuong may gia cong xuat khau,Xưởng may gia công xuất khẩu,Cong ty san xuat quan jean,Công ty sản xuất quần jean,Cong ty san xuat quan kaki,Công ty sản xuất quần kaki,Cong ty may quan jean,Công ty may quần jean,Cong ty may quan kaki,Công ty may quần kaki,Cong ty may quan jean xuat khau,Công ty may quần jean xuất khẩu,Cong ty may quan kaki xuat khau,Công ty may quần kaki xuất khẩu,Cong ty may quan ao tre em,Công ty may quần áo trẻ em,Cong ty san xuat quan ao tre em,Công ty sản xuất quần áo trẻ em,Cong ty may quan ao,Công ty may quần áo,Cong ty may quan ao xuat khau,Công ty may quần áo xuất khẩu,Cong ty may gia cong,Công ty may gia công,Cong ty may gia cong xuat khau,Công ty may gia công xuất khẩu,Co so san xuat quan jean,Cơ sở sản xuất quần jean,Co so san xuat quan kaki,Cơ sở sản xuất quần kaki,Co so may quan jean,Cơ sở may quần jean,Co so may quan kaki,Cơ sở may quần kaki,Co so may quan jean xuat khau,Cơ sở may quần jean xuất khẩu,Co so may quan kaki xuat khau,Cơ sở may quần kaki xuất khẩu,Co so may quan ao tre em,Cơ sở may quần áo trẻ em,Co so san xuat quan ao tre em,Cơ sở sản xuất quần áo trẻ em,Co so may quan ao,Cơ sở may quần áo,Co so may quan ao xuat khau,Cơ sở may quần áo xuất khẩu,Co so may gia cong,Cơ sở may gia công,Co so may gia cong xuat khau,Cơ sở may gia công xuất khẩu,Cung cap quan ao si,Cung cấp quần áo sỉ,Cung cap quan jean gia si,Cung cấp quần jean giá sỉ,Cung cap quan jean xuat khau,Cung cấp quần jean xuất khẩu,Phan phoi quan jean gia si,Phân phối quần jean giá sỉ,Phan phoi quan jean xuat khau,Phân phối quần jean xuất khẩu,Bán sỉ quần jean nam,Ban si quan jean nu,Bán sỉ quần jean nữ,Quan jean xuat khau,Quần jean xuất khẩu,Quan jean nam gia si,Quần jean nam giá sỉ,Quan jean nu gia si,Quần jean nữ giá sỉ,Quan jean nam gia re,Quần jean nam giá rẻ,Quan jean nu gia re,Quần jean nữ giá rẻ,Quan jean nam xuat khau,Quần jean nam xuất khẩu,Quan jean nu xuat khau,Quần jean nữ xuất khẩu,Ban buon quan ao tre em,Bán buôn quần áo trẻ em,Ban buon quan ao,Bán buôn quần áo,Ban buon quan jean,Bán buôn quần jean,Cung cap quan jean,Cung cấp quần jean,Phan phoi quan jean,Phân phối quần jean,
Các từ khóa liên quan : quan bo (quần bò)