Entries by ketnoi24gio

Bàn về vấn đề đánh thuế nước ngọt

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo mới nhất về đề xuất sửa đổi 5 luật thuế. Trong đó, với Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), mặt hàng nước ngọt được bổ sung vào đối tượng chịu thuế với thuế suất 10%. Nội dung này một lần nữa nhận được nhiều ý kiến chưa đồng thuận từ phía bộ ngành, chuyên gia. Xem thêm Xem thêm